Op KC Koningskwartier wordt elke schooldag voorschoolse opvang aangeboden. Vanaf half 8 zijn de kinderen welkom. De kinderen kunnen met elkaar voor schooltijd heerlijk spelen met elkaar in een opvangruimte.  De medewerkers van de voorschoolse opvang dragen de kinderen bij de start van de schooldag over aan de leerkracht.

Inschrijven gaat via Quadrant Kindercentra: Quadrant Kindercentra - Samen voor het kind