Op KC Koningskwartier wordt elke schooldag buitenschoolse opvang aangeboden. Aansluitend aan de schooldag, worden de kinderen in vier groepen opgevangen van 14.30 uur tot uiterlijk 18.30 uur of op woensdag van 12.15 uur tot 18.30 uur.

De kinderen zijn verdeeld over vier groepen: de Drakenrots, de Kikkervijver, de Torenkamer en de Krokodillenvijver. Elke groep staat onder leiding van twee pedagogisch medewerkers. In elke groep zitten ongeveer 20 kinderen.  De pedagogisch medewerkers zorgen voor een veilige omgeving voor de kinderen en bieden uitdaging en variatie in het spel. We vinden het belangrijk dat kinderen samen leren spelen, maar ook dat zij tijd hebben om zelf lekker te kiezen en zichzelf vermaken. De omgeving en het activiteitenaanbod wordt zo ingericht dat kinderen hier de ruimte voor krijgen. De buitenschoolse opvang kan gebruik maken van alle faciliteiten binnen het kindcentrum, bijvoorbeeld de keuken, de speelzaal, de speelplaats buiten. 

Helaas zijn er wachtlijsten. Het is belangrijk dat u uw kind snel aanmeldt, als u weet dat uw kind BSO nodig heeft en bij ons op het KC Koningskwartier naar school komt. 

Opgeven voor de buitenschoolse opvang kan via Quadrant Kindercentra - Samen voor het kind