Als ouder wil je het allerbeste voor je kind. Waar je kind ook is, je wilt zeker weten dat je kind in goede handen is. Ook wij willen het allerbeste voor kinderen.

Ouders vinden bij ons flexibiliteit in de opvang. Naast Dagopvang Totaal (reguliere dagopvang: 1 of meer vaste dagen per week), bieden we ook Dagopvang Schoolweken (alleen opvang tijdens schoolweken, niet in vakanties).

Wij bieden kwaliteit in de begeleiding en de ontwikkeling van kinderen. Wij hebben aandacht voor het kind en bieden een goede, deskundige zorg, zodat je als (werkende) ouder vertrouwen kunt hebben in de opvang van je kind.

Kinderen kijken graag naar elkaar. Ze doen elkaar na, leren van elkaar, trekken zich op aan de ander en spelen graag in elkaars nabijheid. We hebben rustige ruimtes waar kinderen heerlijk kunnen spelen. 

Op het Kindcentrum Koningskwartier hebben we groepen voor 0-2 jaar (Kasteeltuin), 0-4 jaar (Schatkamer) en 2-4 jaar (Koetshuis). We doen graag dingen samen, leren van elkaar en beleven vooral veel plezier met elkaar. De groepen staan met elkaar in verbinding, zodat samenwerking met elkaar makkelijk gaat. 

Onze pedagogisch medewerkers bieden de kinderen handvatten aan om een kind te laten ontdekken wat het al kan.

Voor inschrijving verwijzen wij u graag naar Quadrant Kindercentra - Samen voor het kind