Verzuim

Uw kind is ziek of moet naar een (tand)arts

Het kan zijn dat uw kind niet naar school kan komen. U dient de school daar direct, op de eerste dag van verzuim, van op de hoogte te stellen.

U wordt verzocht bij ziekte van uw kind dit zo snel mogelijk te laten weten. Dat kunt u telefonisch doen vanaf ’s morgens 8 uur of u geeft een berichtje mee aan een ander kind van het gezin. Ook als uw kind naar een dokter of tandarts moet, horen wij dat graag van tevoren. Als dit onder schooltijd is, dient u als ouder uw kind zelf op te komen halen. Soms willen kinderen toch naar school komen, ondanks het feit dat ze niet gezond zijn of zelfs ’s nachts behoorlijk ziek zijn geweest. Het is echt beter thuis uit te zieken, dit voorkomt ook veel narigheid in de klas (bijvoorbeeld spugen). Mocht uw kind onverhoopt onder schooltijd iets overkomen, dan nemen wij direct contact met u op. Alle ouders vullen aan het begin van het schooljaar een formulier met zogenaamde noodtelefoonnummers in, zodat wij altijd iemand kunnen bereiken. Wilt u het ons laten weten als daarin wijzigingen hebben plaatsgevonden?

Indien uw kind langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met u (ouders/verzorgers ) bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruik maken van de deskundigheid van een consulent. Het is onze wettelijke plicht om voor elk kind, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat uw kind in deze situatie contact blijft houden met de klasgenoten en de leerkracht. Uw kind moet weten en ervaren dat hij/zij ook dan meetelt en erbij hoort. Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is o.a. belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand te houden.

Als een leerling niet op school verschijnt, zal in eerste instantie contact worden gezocht met de ouder om te horen wat er aan de hand is. Is sprake van ongeoorloofd verzuim, dan moeten wij dit melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Verlof en luxe verzuim

Onder schooltijd op vakantie

Bijzonder verlof aanvragen kan via de directie. Bij de leerkracht van uw kind kunt u een verlof formulier opvragen, deze invullen en inleveren bij de leerkracht of directie. Deze dient minimaal 3 weken voor de datum van de verlofaanvraag ingediend te zijn.

Indien ouders hun kind(eren), zonder toestemming van de schooldirectie, laten verzuimen om onder schooltijd op vakantie te gaan (of een dag naar een pretpark, weekend weg of iets dergelijks), is de directie verplicht hiervan melding te maken bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar maakt hierna proces-verbaal op. Het Openbaar Ministerie legt hiervoor een geldboete van €100,- per kind per dag of dagdeel op. Indien er eerder proces-verbaal voor luxe verzuim is opgemaakt, zult u gedagvaard worden om voor de rechter te verschijnen.