Leuk dat u uw kind(eren) wilt aanmelden bij ons kindcentrum!

Inschrijven voor de opvang gaat via Quadrant Kindercentra. Klik op 'inschrijven opvang' en u wordt doorgestuurd naar de juiste pagina. 

Toelatingsbeleid KC Koningskwartier Onderwijs

(Voor)aanmelden wanneer een kind jonger dan drie jaar is

Kinderen kunnen pas officieel aangemeld worden vanaf de dag dat het kind drie jaar is. Ouders kunnen wel eerder hun interesse kenbaar maken, dit geldt echter niet als een aanmelding.

Ouders kunnen contact opnemen vanaf het eerste jaar van hun kind. Zij kunnen hun interesse kenbaar maken per mail (info@kckoningskwartier.nl). 

Kennismaken

Voordat een kind aangemeld kan worden, vindt er altijd een kennismakingsgesprek plaats. U kunt per mail een kennismakingsgesprek aanvragen. De kennismaking kan alleen doorgaan indien er op dat moment voldoende plek is voor het betreffende leerjaar. Graag ontvangt de directie ouders voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door het schoolgebouw. Uiteraard is uw kind van harte welkom bij dit bezoek. Het is voor ons belangrijk om aan te kunnen sluiten bij de individuele onderwijsbehoefte van onze toekomstige leerlingen en bij de verwachtingen die ouders hebben van de school. In het kennismakingsgesprek praten wij hier graag met ouders over.

Vooraanmelding

Na het kennismakingsgesprek besluiten ouders of zij een vooraanmelding willen doen voor hun kind. Deze vooraanmelding kan via het vooraanmeldingsformulier dat u na het kennismakingsgesprek ontvangt. Let op: een vooraanmelding geeft niet automatisch recht op toelating!

Aanmelden

Kinderen kunnen officieel pas aangemeld worden vanaf de dag dat het kind drie jaar is. Als u al een vooraanmelding heeft gedaan, dan wordt deze vooraanmelding automatisch omgezet naar een aanmelding op de dag dat uw kind drie jaar wordt. Deze datum geldt als aanmelddatum. Ouders ontvangen hierover een bericht van school. In deze periode wordt ook een besluit over toelating genomen.

Besluit toelating

Let op: een aanmelding geeft niet automatisch recht op toelating!

Na schriftelijke aanmelding (vanaf de eerste werkdag nadat het kind 3 jaar is geworden) nemen wij binnen 4 weken een besluit tot toelating.

Om toegelaten te kunnen worden gelden er twee wettelijke uitgangspunten:

1. Er moet voldoende plaats zijn op school in de betreffende groep. Als er meer aanmeldingen zijn dan plekken op school, hanteren wij de volgende volgorde bij plaatsing:

a. Broertjes en zusjes van leerlingen die op moment van aanmelden bij ons op school zitten, mits zij eerst een vooraanmelding hebben gedaan voordat ze drie jaar zijn.

b. Kinderen die doorstromen vanuit de kinderopvang én woonachtig zijn in Zevenhuizen

c. Kinderen die woonachtig zijn in Zevenhuizen.

d. Overige kinderen op volgorde van aanmelddatum.

2. Bij zij-instroom ( als kinderen van een andere school of speciale opvang komen) zal er altijd contact opgenomen worden met de school/opvang van herkomst. De onderwijsbehoefte van de kinderen worden hierbij besproken en er wordt een beslissing genomen of KC Koningskwartier de juiste school voor uw kind is. Dit gaat altijd in goed overleg met de ouders. 

Inschrijven

Ouders ontvangen schriftelijk een bericht van het toelatingsbesluit. Als uw kind wordt toegelaten, schrijven wij uw kind in als leerling bij onze school op de dag dat uw kind vier jaar wordt.

Geen inschrijving meer mogelijk in de groepen:

2023-2024 groepen 1/2, 3, 5, 6, 7. Nog enkele plekken in groepen 4.

2024-2025 groepen 1/2, 4, 6, 7 en 8. Nog enkele plekken in groepen 3 en 5.

2025-2026 groepen 1/2, 3, 5, 6, 7 en 8. Nog enkele plekken in 4.

Inschrijven voor de basisschool kan niet via de website. U heeft hier een vooraanmeldformulier voor nodig. U ontvangt dit formulier na afloop van een rondleiding of gesprek in ons kindcentrum. 

U kunt het volledig ingevulde formulier mailen naar:info@kckoningskwartier.nl.

U kunt het vooraanmeldformulier ook per post opsturen. U stuurt het formulier dan naar:

KC Koningskwartier
Ryckevelde 1
2761KZ Zevenhuizen

Of breng het even langs in het kindcentrum.