Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad bestaat uit zes leden, evenredig verdeeld tussen ouders en leerkrachten. 

De ouders die zitting nemen in de medezeggenschapsraad zijn: Nathalie, Bianca en Kaoutar.
De leerkrachten die zitting nemen in de medezeggenschapsraad zijn: Miranda, Tom en Marleen.

Veel beslissingen die door het bestuur en door de schoolleiding genomen worden, zijn van belang voor het personeel en de leerlingen van onze school. Het is de taak van de medezeggenschapsraad om met het bestuur en de directie van de school mee te denken, adviezen te geven en mee te beslissen over alles wat de school aangaat.

De MR zal in het schooljaar 2023-2024 vergaderen op de volgende data:
 - maandag 18 september
 - donderdag 26 oktober
 - maandag 11 december
 - donderdag 1 februari
 - maandag 18 maart
 - donderdag 25 april 
 - maandag 24 juni

De MR is via e-mail te bereiken op het volgende adres: kcmr@kckoningskwartier.nl