Activiteiten commissie

De Activiteiten commissie bestaat uit ouders, die samen met medewerkers van KC Koningskwartier activiteiten organiseren gedurende het jaar. Commissies worden aan het begin van het schooljaar gevormd door medewerkers van het Kindcentrum. De ouders van de AC sluiten zich aan bij commissies. Samen organiseren zij de feestdagen en activiteiten. 

Schooljaar 2023-2024      
Begroting ouderbijdrage per leerling Bedrag:   Activiteit:  
Sinterklaasfeest € 6,00   versiering school/klassen, sinterklaas kostuum, (schoen)kadootjes, (glutenvrij)strooigoed  
Kerstfeest € 6,00   versiering school/klassen, grote kerstboom hal, borrel ouders  
Kinderboekenweek € 2,00   iedere klas een boek van circa 15-20 euro   
Pasen € 1,50   paaseieren, presentje, paasontbijt  
Carnaval € 2,00   versiering school/klassen, (glutenvrij) traktatie leerlingen  
Koningsspelen/sportdag € 5,00   samen met andere scholen in Zevenhuizen  
vader/moederdag € 2,50   ik vind je lief dag' iets voor het gezin gemaakt door de leerlingen  
juffen/meesterdag € 3,50   huur springkussen, ijsje, presentje   
Onvoorziene kosten € 1,50   voor activiteiten die duurder uitvallen  
Schoolreis 30,00  

 

 
         

Alle kinderen mogen daaraan meedoen. Wij mogen ouders wel om een vrijwillige bijdrage vragen, maar die bijdrage is écht vrijwillig. Ouders die niet betalen, hoeven dat niet aan ons uit te leggen. Hun kind mag gewoon met alles meedoen. Als er op school te weinig geld is voor de geplande extra activiteiten, dan moeten we iets anders bedenken of de bekostiging anders regelen. Wanneer dat niet lukt, kunnen de extra activiteiten niet doorgaan.

Schoolkamp in groep 8 wordt apart bekostigd. De kosten liggen hierbij rondom de 75 euro per kind.

De activiteitencommissie vergadert drie keer per jaar met de directeur en een coördinator vanuit het Kindcentrum. Er is een penningmeester, die samen met de administratie van het Kindcentrum, de uitgave monitort.