Op KC Koningskwartier werken we met de methode Kwink. Deze methode wordt als leidraad gebruikt om met elkaar de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen te bevorderen. Hierbij maken we gebruik van de Gouden Weken in het begin van het schooljaar. Hierbij maken we op groepsniveau afspraken hoe we met elkaar omgaan het komende jaar. Ook op schoolniveau zijn hier afspraken over gemaakt. We gaan met de kinderen in gesprek hoe we er een veilige, prettige school van maken.

Daarnaast zijn de 10 beloftes, die we de kinderen doen, een terugkomend onderwerp van gesprek tussen leerkrachten, tussen leerkrachten en leerlingen en tussen leerlingen. Aan deze 10 beloftes hebben we vijf pijlers gehangen, waaruit we met elkaar werken aan vaardigheden bij de kinderen, maar ook wat er van de professional wordt verwacht om dit te ontwikkelen. 

  • Uniek:   Uniek en talentvol
  • Samen:   Samen sterk
  • Groeien:   Ontdekken en groeien
  • Respect:   Verantwoordelijk en respectvol
  • Plezier:   Positief en trots

Wij komen altijd in actie als we zien of denken dat een kind gepest wordt. Pesten is iets anders dan plagen. Plagen gebeurt tussen leerlingen die ongeveer even sterk zijn. Het is niet altijd leuk, maar het is nooit bedreigend. Pesten is dat wél. Pesten gebeurt meerdere keren per week of per dag, gedurende een langere periode. De pestkop misbruikt zijn macht. Het slachtoffer wordt uitgelachen, uitgescholden, vernederd, geslagen, buitengesloten of er worden dingen van hem of haar afgepakt. Pesten vinden wij nooit acceptabel. Wij pakken het aan volgens het anti-pestprotocol van De Groeiling.

Link anti pestprotocol

Mochten alle interventies niet helpen of er heeft een ernstig vergrijp plaatsgevonden, kan de school overgaan tot schorsing.

Link procedure schorsing en verwijdering